Červenec 2015

Nové certifikáty a výcviky v ATO-002

28. července 2015 v 11:14 | ViN.
Benešov - Brno 22.7.2015
Naše CZ/ATO-002, Letecká škola BEMOAIR, získala nově schválení - rozšíření o poskytování výcviků pro "Test Fligts (A)" - Zkušební létání na letounech - dříve TST(A). Osvědčení a popis výcviků, které můžeme provádět je níže. Zveřejňujeme tuto zprávu zejména z toho důvodu, že jsme zatím první a jediná škola v ČR, která tento druh výcviku může poskytovat. První kurzy "TF(A)" budou prováděny pro piloty Evektoru Kunovice a Aerotechniku Brno. Současně s tímto sdělením uveřejňujeme informaci, že se naše letecká škola stala držitelem certifikátu "Prověřená společnost", tedy taková firma, která má spokojené zákazníky a obchodní partnery a vyniká dobrou pověstí.


S Maulí mimo letiště

22. července 2015 v 15:37 | Pro BMA NEWS napsal Karel Vobořil
A protože jsem opravdu dlouho nepřispěl do Novinek Bemoairu, tak teď mám tedy co dělat, abych to vše dohonil a postihl. Tímto bych chtěl navázat na můj poslední loňský příspěvek, který byl o dalším novém pilotu, přeškoleném na Mauli. S tím totiž úzce souvisí další novinka, která stojí nejen na tomto místě za zmínku. A tou je první získání tzv. "dodatečné kvalifikace", jak stojí stroze psáno v jedněch z našich výcvikových osnov....
O co jde? Konkrétně se jedná o první dokončený kompletní výcvik u Bemoairu dle Příručky pro výcviky:
dle cv. Ga až G5, a tím získání kvalifikace "Lety na / z jiné plochy než schválené letiště".
A proč o tom taková pozornost a psaní? Protože se jedná o činnost nikoliv s ULLa, ale S LETOUNEM !!
A kdo je tím prvním odvážným a odhodlaným letcem?
Je to dlouho letý pilot Petr Zralý, bývalý Zlínař-srdcař, nyní Cessnista, ale v poslední době spíš Maulista....
V závěru loňského roku se se mnou přeškolil na M-5 Maule, (viz zmiňovaný předchozí článek),
potom nalétal další nezbytné hodiny na typu, a někdy v květnu jsme spolu zahájili jeho výše zmíněný výcvik pro lety na plochy mimo letiště, jak by se to též dalo stručně nazvat. Jelikož jsem nechtěl nic nechat náhodě, probíhal výcvik pro větší rozmanitost na několika plochách, (jednou z nich byla bývalá plocha pro LCHČ), ze kterých je pár fotek, které přikládám. Výcvik jsme ukončili až počátkem července, během teplého letního dne, za větrné jihovýchodní situace.
Petrovi ještě jednou gratuluji ke zdárnému ukončení náročného speciálního výcviku a přeji další šťastná přistání, nejenom na letištích.....:-) !! Nechť je tento článek možnou inspirací pro další šikovné piloty letounů.
----


Akrobacie - letos do třetice

22. července 2015 v 15:24 | Pro BMA NEWS napsal Karel Vobořil
Aby byla dodržena kontinuita a sled "časové osy" tak navazuji ještě s leteckou akrobacií, letos potřetí.
Ve dnech 17. - 20.6. jsem se zúčastnil druhého ročníku Kroměřížského poháru, spojeného s Mistrovstvím ČR 2015 v letecké akrobacii.
Se "stočtyřicetdvojkou" jsem měl možnot létat proti dalším čtyřem rozmanitým typům letadel, (Decathlon, Slingsby, Christen Eagle a konečně "nejobávanější" Z-526 ),
na kterých startovalo celkem pět dalších soupeřů v naší kategorii Sportsman. Vzhledem k tomu, že počasí soutěži celkem přálo, tak se ve třech soutěžních dnech odlétaly celkově čtyři sestavy. Po patřičně vynaloženém úsilí se mi podařilo celkově obhájit loňský titul mistra ČR a zvítězit v prvním dolétaném ročníku Kroměřížského poháru.
Na závěr slavnostního vyhlášení výsledků Mistrovství republiky byla místním Aeroklubem Kroměříž spolu s akrobatickou komisí AeČR odhalena pamětní deska k uctění památky pilota Ondřeje Ryčla, který na zdejším letišti vloni tragicky havaroval a zahynul, právě při prvním ročníku této soutěže.

Dennisův pokrok na jeho cestě k PPL

22. července 2015 v 15:19 | Pro BMA NEWS napsal Karel Vobořil
Dne 12.6. mi Víťa dal k druhému přezkoušení svého žáka Zdeňka Denise Strnada. Pro zajímavost - je to asi náš vůbec nejmladší žák v motorovém výcviku. Jednalo se o přezkoušení z navigačního vedení letadla C-152 LKB po stanovené trati:
1) BE - Chotěboř, 2) Chotěboř - Horní Cerekev - Soběslav, a 3) Soběslav - Opařany - BE.
Během celého letu si Zdeněk počínal velmi dobře a let probíhal tak jak měl. Až na 3. posledním rameni se však dostavilo jisté tápání po otočném bodu, které bylo způsobeno absencí správné činnosti při navig.letu. Zdeněk však nepolevil, a zvýšeným úsilím v místě, tento bod po jisté době nalezl a spokojeně pokračoval domů, do BE. Takže v konečném důsledku ode mne získal hodnocení "Prospěl" a nám nezbývá než mu pogratulovat v dalším kroku na jeho cestě k PPL :-).
Pozn. k datu napsání tohoto článku má náš benjamínek Zdeněk již úspěšně odlétány všechny předepsané "solo" navigační lety.